مشخصات چیلر هوا خنک اسکرو

چیلر هوا خنک اسکرو از چیلر های نسل جدید است که با بهره گیری از کمپرسورهای اسکرو توانسته اند نیاز صنعت تهویه را برآورده کنند.

در این چیلر ها کمپرسور به صورت مرحله ای یعنی در چهار مرحله %۲۵ و %۵۰ و%۷۵و %۱۰۰ زیر بار رفته که این امر باعث صرفه جویی در مصرف برق و هم چنین باعث افزایش عمرکمپرسورها می شود.

چیلر هوا خنک اسکرو