مشخصات فروش داکت اسپلیت اینورتر

داکت اسپلیت اینورتر مانند داکت اسپلیت های معمولی جدید از سیکل تبرید استفاده میکند و مصرف کمتری دارندو از لحاظ مشخصات ظاهری شبیه هم می باشند. اما در داکت اسپلیت اینورتر به جهت استفاده از کمپرسور اینورتر دور شفت کمپرسور تغییر میکند و از استارت مجدد دستگاه که اوج مصرف برق در زمان زیر بار رفتن کمپرسور است جلوگیری میکند.

داکت اسپلیت اینورتر

اصلی ترین قطعه در داکت اسپلیت اینورتر ، سیستم متغیر نمودن سرعت دورانی موتور الکتریکی متصل به کمپرسور است که دور کاری کمپرسور را متناسب با نیاز مصرف کننده تغییر می دهد تا همواره داکت اسپلیت در دور بهینه و کم مصرف کار کند. یک دستگاه داکت اسپلیت معمولی (غیر اینورتر) موتور کمپرسوری دارد که تنها در یک دور ثابت کار می کند (در برخی سازنده ها از موتورهای الکتریکی دو دور یا چند دور ثابت نیز استفاده می شود). در حالت تک دور، موتور الکتریکی متصل به کمپرسور یا خاموش است و یا روشن. اما در سیستم داکت اسپلیت اینورتر ، سیگنال مربوط به بار سرمایشی یا گرمایشی مورد نیاز ساختمان از طریق یک سنسور (حسگر دمایی یا ترموستات) به قسمت کنترلر موتور الکتریکی کمپرسور ارسال شده و دور کاری موتور متناسب با بار و نیاز مصرف کننده و به طور پیوسته کاهش یا افزایش می یابد تا شرایط دمایی درخواستی از سوی کاربر به حد مطلوب برسد.

تنها تفاوت داکت اسپلیت اینورتر نسبت به نوع معمولی این است که تکنولوژی اینورتر به موتور الکتریکی آن اضافه شده است و بقیه قسمت ها مانند کمپرسور، کندانسور، مدار مبرد و … در هر دو یکسان است. با وجود بالاتر بودن قیمت داکت اسپلیت اینورتر نسبت به نوع معمولی تک دور یا چند دور حدود ۳۰ درصد قیمت بالاتری، صرفه جویی که در طول مدت زمان در انرژی مصرفی دستگاه می شود، قیمت اولیه را جبران خواهد نمود.

این مطلب راهم در مورد فن کویل سقفی بخوانید

داکت اسپلیت اینورتر