مشخصات فروش پکیج تهویه مطبوع اتاق عمل

مشخصات فروش پکیج تهویه مطبوع اتاق عمل :استفاده از پکیج تهویه مطبوع اتاق عمل بهبه دلیل اهمیت مسئله تهویه هوا در اتاق عمل و لزوم نیاز به جراحی، امروزه بسیار پر کاربرد شده است. وجود میکروارگانیسم ها ، باید سیستمی در اتاق عمل تعبیه شود که هوای کثیف و آلوده اتاق عمل را به بیرون هدایت کرده و هوای تازه را جایگزین نماید. این سیستم هوای تازه ای که از بیرون وارد اتاق عمل می شود را فیلتر می کند.

به دلیل اهمیت مسئله تهویه هوا در اتاق عمل به علت وجود میکروارگانیسم ها ، باید سیستمی در اتاق عمل تعبیه شود که هوای کثیف و آلوده اتاق عمل را به بیرون هدایت کرده و هوای تازه را جایگزین نماید.

هرگونه آلودگی در اتاق عمل علاوه بر استریل وسایل اتاق عمل بسیار خطرناک است ، باید هوای داخل اتاق نیز فاقد هرگونه آلودگی و میکروب باشد. بدین منظور از سیرکولاسیون هوای اتاق عمل می باید اجتناب نمود و باید صددرصد هوای تازه و پاک فیلتر شده (توسط فیلترهای کیسه ای، فیلترهای هپا و . . . . ) را با فشار مثبت وارد اتاق نمود. سپس با تعبیه فن های اگزاست ، هوای ورودی را سریعاً تخلیه شود. استفاده از اسپلیت نوع دیواری به دلیل سیرکولاسیون پیوسته هوا در اتاق عمل ممنوع می باشد.
جهت تهویه اتاق عمل می بایست از دستگاه هواساز (هوارسان) یا پکیج یونیت پشت بامی با افت اکسترنال فن حدود ۲ اینچ آب استفاده نمود.

مشخصات پکیج اتاق عمل

مشخصات پکیج اتاق عمل

این مطلب راهم در مورد پکیج های مخابراتی بخوانید